december 31, 2015

Preemie-hjärtat: mer än ett smycke

När ett barn föds för tidigt kan det vara svårt att våga känna glädje och hopp. Plötsligt och oväntat har en av livets viktigaste händelser bytts till oro, sorg och en känsla av utanförskap. Medan alla föräldrars erfarenheter är unika och barnens förutsättningar skiljer sig åt, är kampen och sökandet efter tröst densamma. Preemie-hjärtat skapades med avsikt att fylla det tomrum som många av oss känner tiden kring våra barns för tidiga födsel och därefter.

Foldern Preemie-hjärtat symboliserar samhörighet, kärlek och förståelse bland våra familjer. I tio år har Preemie-hjärtat hedrat minnet av våra personliga erfarenheter och uttryckt vår tacksamhet, förståelse och medkänsla med andra som har det svårt.

Vi hoppas att metoder och behandlingar kommer att finnas i framtiden, som räddar barn och familjer från allt det innebär att födas för tidigt. Varje sålt hjärta bidrar till forskning inom området. Vi samarbetar med Lilla barnets Fond.

Lilla barnets fondLilla barnets fond är en ideell förening som bildades under 2008 med syfte att stödja medicinsk forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet och dess framtida hälsa. Såväl privatpersoner som företag kan bli medlemmar i Lilla barnets fond.

 

 

Det finns i dag många olika platser på nätet som kan erbjuda information och gemenskap samt lokala och rikstäckande föreningar. På Svenska Prematurförbundets hemsida hittar du även landets lokala föreningar.