mars 26, 2016

Historien om Preemie-hjärtat

– det speciella hjärtat för de som fötts för tidigt

En dag föddes det ett barn, för tidigt, för litet men älskat minst lika mycket som vilket annat barn som helst. När barnets föräldrar påbörjade den här resan kände de sig ensamma. De hade glädjen av att vara nyblivna föräldrar men rädslan för att förlora sitt barn. Lyckan av att få ett barn men sorgen av en dröm som gick förlorad. Det här skulle vara en glädjefylld tid, inte en tid av sorg, ilska och smärta. Men de var långt ifrån ensamma med att känna så här.

Preemie-hjärtat kom till av en idé lånat från den amerikanska armén, en medalj tilldelad när man sårats i strid. Finns det en större strid än kampen för att få leva? Såren från en för tidig födsel kan sätta en stark prägel på tillvaron under den tid familjen har tillsammans med sitt för tidigt födda barn. Den lila färgen var en gång reserverad för kungligheter och den passar till både kvinnligt och manligt.

Hjärtat har inte en enda färg, utan korsas av genomskinliga ränder som skiljer sig åt mellan olika hjärtan, precis som varje barn och varje resa skiljer sig från varandra. I grunden är smyckets design lika på samma sätt som erfarenheten i grunden är liknande.

Hjärtat är gjort av glas, det är starkt men inte så starkt att det klarar ett alltför kraftigt slag. Det för tidiga barnet är starkt men inte osårbart. Det är format som ett hjärta därför att varje hjärtslag förnyar liv och hopp, och symboliserar kärlek. Längst ner på Preemie-hjärtat finns en tår av silver format som en droppe. Den symboliserar de tårar som gjutits under resans gång av familj, släkt m fl. Tårar på gott och ont, av glädje och av sorg.

Preemie-hjärtat är en symbol för gemenskapen bland en speciell grupp människor.

Den gruppen vet inga gränser satta av land, språk, ekonomi, etik eller religion. En grupp med ett gemensamt mål: ett hopp om en bra framtid. Den här gruppen består inte bara av föräldrar, utan även far- och morföräldrar, fastrar och mostrar, syskon, farbröder och morbröder, sköterskor, läkare och de som själva var för tidigt födda. Denna grupp har en gemenskap bortom ord, en gemenskap i sina hjärtan.

Hjärtat kan finnas hos dig när du känner dig ensam och påminna om att hundratals människor bryr sig om dig och tänker på dig.

Det kan ge dig tillfälle att dela med dig av din historia.

Författare: Renea Ericson.

© Renea Ericsson, 1997-2016

Här finns foldern om Preemie-hjärtat att läsa direkt eller skriva ut >>